Szlakiem Fortyfikacji Dolnej Wisły

Województwo Kujawsko-Pomorskie to obszar bogaty w obiekty architektury obronnej z różnych okresów historycznych. Niektóre z regionów w XIX i XX wieku zostały poddane szczególnej rozbudowie militarnej. Przykładem jest Dolina Dolnej Wisły z zachowaną m. in. Twierdzą Toruń, Chełmno i Grudziądz.

Umocnienia te poza dawnym znaczeniem militarnym i swoją bogatą historią posiadają olbrzymi potencjał turystyczny i jednocześnie są ważnym ogniwem w systemie obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego.

Ujęte w europejskiej sieci Natura 2000 tworzą jedne w większych w województwie kujawsko-pomorskim zimowisk nietoperzy, z których nadrzędną jest Cytadela Grudziądz PLH040014. Mniejsze zimowiska stanowią kolejno Forty w Toruniu PLH040001 oraz Zamek Świecie PLH040025.

Aby zapoznać się nie tylko ze strategicznym znaczeniem obiektów dawnej Twierdzy Toruń, Chełmno i Grudziądz oraz zobaczyć ich stan, przykłady zagospodarowania i przyrodniczego znaczenia zapraszamy do udziału w wycieczkach z cyklu Szlakiem Fortyfikacji Dolnej Wisły. Każda wycieczka opatrzona własnym programem umożliwi poznanie miejsc trudno dostępnych i zapomnianych lub owianych tajemnicą, gdzie beton, cegły i stal otacza przyroda.

fortyfikacje Dolnej Wisły

Infomacje ogólne

 1. Wycieczki odbywają się w ramach projektu BIO+ bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim, którego liderem jest Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy (strona projektu: www.bioplus.gwpk.pl).
 2. Jednostkami współrealizującymi projekt są: Brodnicki Park Krajobrazowy, Wdecki Park Krajobrazowy, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
 3. Dotacja projektu pochodzi ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Regulamin wycieczek

 1. Organizatorem wycieczek, na zlecenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego jest Fundacja „Twierdza Chełmno” z siedzibą w Dorposzu Szlacheckim, 86-253 Kijewo Królewskie, tel. 727 276 830, email: stch@onet.pl.
 2. Każda wycieczka skierowana jest dla 40 osób krajoznawców, miłośników przyrody, turystów, pasjonatów architektury obronnej i mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego zainteresowanych tematem wycieczek.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są do godziny 23.00 do dnia 8, 15 i 22 października 2015 roku. Zgłoszeń dokonuje się wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.szlakiemfortyfikacji.pl
 4. Podczas wycieczek będzie można nabyć tematyczne wydawnictwa nie podlegające dofinansowaniu, w tym: mapę grudziądzkiej cytadeli, przewodnik turystyczny po Twierdzy Chełmno oraz informatory po wybranych obiektach Twierdzy Toruń.
 5. Podczas wycieczek organizator zapewnia bezpłatny posiłek, transport autokarem z miejsca zbiórki do wybranych obiektów, opiekę przewodnicką, prezentacje multimedialne, okolicznościowe certyfikaty oraz inne atrakcje zgodne ze scenariuszem poszczególnych wycieczek.
 6. Uczestnicy zapewniają we własnym zakresie latarki oraz terenowy ubiór stosowny do panujących warunków atmosferycznych. Wycieczki odbędą się bez względu na aurę. Osoby niepełnoletnie biorą udział w wycieczkach wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe, nieszczęśliwe zdarzenia, straty i ewentualne szkody spowodowane bądź poniesione przez uczestników podczas wycieczek.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji poszczególnych punktów wycieczek wynikających z przyczyn lub zjawisk niezależnych od niego.

Zgłaszam udział w wycieczcePotwierdzenie udziału w wycieczce zostanie przesłane na wskazany adres e-mail do 20 października 2015 r.