zwiedzanie: 17 października 2015 / 2 edycja
Wejście do prawej kaponiery Fortu XI
Wejście do prawej kaponiery Fortu XI

Toruń to perła na turystycznej mapie Polski. Warto wiedzieć, że w gąszczu bogatej historii ciekawym wątkiem jest militarna przeszłość miasta. Mimo, że żadna z wojen XIX i XX wieku nie zniszczyła Grodu Kopernika to ówcześni włodarze zdołali przygotować fortyfikacje miejskie tak potężne, że po dziś dzień krąży o nich mnóstwo legend.

Śledząc losy fortyfikacji w Toruniu warto spojrzeć na to jak architektura i technika wojskowa oddziaływały na siebie przez wieki. Wyprawa szlakiem Fortyfikacji Dolnej Wisły w Toruniu poprowadzi przez tajniki artylerii i techniki zdobywania fortów. Od monumentalnych fortec z XIX wieku, aż po niedostępne niegdyś schrony z okresu II wojny światowej.

Będzie to równocześnie wycieczka po wiedzę z zakresu ekologii i ochrony przyrody bowiem specyficzne warunki klimatyczne panujące w obiektach fortecznych dały schronienie wielu unikatowym gatunkom roślin i zwierząt.

Obszar fortyfikacji obronnych w Toruniu jest funkcjonalnie powiązany z korytarzem ekologicznym rzeki Wisły oraz terenami leśnymi, parkowymi i alejami drzew w obrębie miasta. Fortyfikacje toruńskie stały się bardzo ważnym obiektem przyrodniczym w skali europejskiej. Powołany obszar Natura 2000 chroni jedną z 20 największych kolonii zimowych nietoperzy w Polsce. Każdej zimy znajduje tu schronienie nawet kilkaset osobników nietoperzy różnych gatunków.

Program zwiedzania 17.10.2015

1. 9:00 zbiórka uczestników na parkingu przy X Liceum Ogólnokształcącym (Plac Świętej Katarzyny 9).

2. Spacer z komentarzem przewodnickim po Starym Mieście.

Spacer będzie wprowadzeniem do roli Twierdzy Toruń na przestrzeni wieków ze szczególnym naciskiem na okres II wojny światowej i martyrologię narodu polskiego.

3. 10:00 - 11:00 Zwiedzanie Aresztu Śledczego w Toruniu Grupa I 20 os.

4. 11:00 - 12:00 Zwiedzanie Aresztu Śledczego w Toruniu Grupa II 20 os.

Areszt Śledczy to unikatowy obiekt w skali europejskiej. Wybudowany w XIX w. z przeznaczeniem penitencjarnym odegrał szczególną rolę w okresie II wojny światowej. Tutaj przetrzymywano i przesłuchiwano mieszkańców Torunia będących potencjalnym zagrożeniem dla okupanta. Wielu z nich zostało bestialsko zamordowanych. W latach 1945 - 1989 w areszcie przetrzymywano wielu niewygodnych dla ówczesnego systemu Polaków. Ze względu na swój charakter do obiektu mogą wejść nieliczne wycieczki.

Wejście na teren obiektu wymaga przesłania numeru dowodu osobistego organizatorom na adres e-mail zgloszenia@szlakiemfortyfikacji.pl do dnia 13.10.2015 g. 18:00 osoby niezweryfikowane nie będą mogły wejść na teren aresztu.

5. 12:15 Zwiedzanie fortów VII i VIII wraz z międzypolem.

W fortach tych w czasie II wojny światowej mieściły się hitlerowskie więzienia dla ludności polskiej, o których dziś miało kto pamięta. Po drodze uczestnicy zobaczą dobrze zachowane formy ziemne umocnionego punktu oporu piechoty przy schronie J-15 a także ślady po fińskich namiotach, takich samych w jakich mieszkały Żydówki wnoszące niemieckie fortyfikacje w 1944 roku. (czas ok. 3 godziny). Spacer będzie połączony z komentarzem dr Krzysztofa Kasprzyka, który swoją wiedzą wzbogaci wycieczkę o kwestie fortecznej flory i fauny.

6. 15:00 Przejazd autokarem do Fortu IV.

7. 15:15 Poczęstunek wojskową grochówką w Forcie IV.

8. 15:45 Fort IV.

Prezentacja przedstawiająca forteczne dziedzictwo Torunia (prezentowana wcześniej na posiedzeniu Komisji Rewitalizacji Miasta). Wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków. Zwiedzanie obiektu z przewodnikiem.

9. 17:30 Powrót autokarem parking przy X Liceum Ogólnokształcącym (Plac Świętej Katarzyny 9).